Działka budowlana 7720 m², Krynica-Zdrój

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Krynica-Zdrój

179 000  • 7720 
23 zł za m2

 Kontakt


Do sprzedania duża działka rolno - budowlana blisko centrum.
Działka o powierzchni 7720 m2 z częścią około 5 arów o przeznaczeniu budowlanym. Reszta posiada przeznaczenie rolne.
Działka widokowa o wystawie południowo wschodniej, nachylona. Przylega do terenów leśnych.
Na działce studnia. Pozostałe media w sąsiedztwie.
Cicha i spokojna okolica jednocześnie bardzo blisko centrum.
Zgodnie z zapisami Planu przeznaczenie podstawowe części budowlanej:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz na
nowo wydzielonych działkach, zgodnie z § 7 ust. 4,
b) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - wbudowane usługi
komercyjne, realizowane jako usługi podstawowe oraz usługi ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
gastronomia;
3) Powierzchnia zabudowy w wypadku budowy nowych budynków nie może przekroczyć 40% powierzchni
działki budowlanej, a w wypadku rozbudowy istniejących budynków 50% powierzchni działki budowlanej;
4) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
5) Zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej działce budowlanej;
6) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa istniejących, na następujących zasadach:
a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej bliźniaczej,
b) kubatura nadziemna nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m3, a budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z pokojami na wynajem do 1500 m3,
c) wysokość budynków nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej, a w terenie oznaczonym
symbolem 2.MN.17, w części położonej poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków „A”-278/M - 12 metrów
od strony przystokowej. Wysokość nowych budynków oraz budynków podlegających nadbudowie w terenie
2.MN.33 nie może przekroczyć 13 metrów,
d) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 - 450. Dopuszcza się
dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej,
e) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków
podlegających rozbudowie,
f) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d) rozwiązania połaci
dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach rozwiązań,
g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie
pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy,
z dopuszczeniem:
- załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci nie
większej niż 1/3 długości krokwi,
- stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących głównych połaci,
h) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednego otwarcia liczona w najszerszym jego
miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Pulpitowe otwarcia
dachowe dopuszcza się jedynie w przypadku gdy wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniżej
kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji kalenicowej,
i) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez sytuowanie głównej
kalenicy budynku w dostosowaniu do układu warstwic oraz materiałów elewacyjnych typu: tynk, drewno,
kamień,
j) stosowanie jednego z następujących kolorów dla pokrycia połaci dachwych: ciemnoczerwony,
ciemnozielony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy;
7) Dopuszcza się lokalizację garaży o kubaturze nadziemnej do 250 m3, realizowanych jako wolnostojące lub
dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków, nie może przekroczyć wysokości 5 metrów od strony
przystokowej. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 400 oraz w wypadku garaży
dobudowanych do budynków mieszkalnych dachów o układzie dostosowanym do dachu budynku mieszkalnego
lub dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 350. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia
połaci dachowych jednego z następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny
matowy. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci
dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym
kącie nachylenia;
8) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów zagospodarowania ogrodów takich
jak altany, zadaszenia, pergole itp.;
9) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a w wypadku
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami na wynajem zapewnienie nie mniej nie mniej niż jednego
miejsca postojowego na jeden apartament lub dwa pokoje na wynajem. Do ww. miejsc postojowych wlicza się
miejsca w garażu;
10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez nie
wyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne.
Kontakt WD Partner Nieruchomości 501 325 420
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Wadas (licencja nr: 4696)


  • powierzchnia: 7720 m2
  • powierzchnia działki: 7720 m2
  • numer oferty: WDP-GS-622


Dane kontaktowe

Logo agencji

WD Partner Obrót i Wycena Nieruchomości

al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/3 11-233 Kraków

tel: +48 501 325 420

tel: +48 12 413 58 03