Wycena

W zakresie wyceny nieruchomości działamy nieprzerwanie od 2002 roku.
W ramach naszych usług dokonujemy wycen: 

  •  nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i niemieszkalnych: usługowych, handlowych, biurowych)
  • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, służebności)
  • obiektów komercyjnych: przemysłowych, usługowych, hoteli, stacji benzynowych
  • przedsiębiorstw
  • budynków i budowli
  • gruntów zabudowanych i niezabudowanych
  • gruntów rolnych i leśnych
  • tzw. „mienia zabużańskiego”
  • oraz innych.
Operaty mogą być wykorzystane zarówno dla celów własnych jak i dla banków, urzędów miast i gmin, organów administracji państwowej. W relacjach z klientami i partnerami kierujemy się rzetelnością w realizowaniu zleceń, uczciwością i terminowością. Respektujemy podjęte zobowiązania i bazujemy na wzajemnym zaufaniu. Od 2003 roku jesteśmy także na liście biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie – jest to już trzecia kadencja. Wykonujemy opinie dla potrzeb Sądów Rejonowych i Okręgowych na terenie Małopolski. Jesteśmy członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz bazy danych Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.